logo

Кenguru

logo

Working hours

Monday to Sunday, from 10 a.m to 10 p.m.

logo

Address

Moscow, Sadovaya-Chernogryazskaya str, 10/Bolshoy Charitonievskii str, 25

  • Shop illustration
  • Shop illustration