logo

Кenguru

logo

Working hours

Monday to Sunday, from 10 a.m to 10 p.m.

logo

Address

Nizhny Novgorod, M.Gorky str., 151

  • Shop illustration
  • Shop illustration