logo

Кenguru

logo

Working hours

Monday to Sunday, from 10 a.m to 10 p.m.

logo

Address

Moscow, Avtozavodskaya str., 3

  • Shop illustration