logo

Volgograd Voroshilovsky, Rendez-Vous

logo

Working hours

From 10 am to 10 pm

logo

Address

Volgograd, Rabochy-Krestyanskaya str., 9B

  • Shop illustration